Het werkhuis is verhuisd naar de Hunnenweg nummer 4 in Scharn West.

Lees meer

Op vrijdag 2 juli bezocht wethouder Frans Bastiaens het Werkhuis. Vergezeld door Karin Martens, contactpersoon voor het Werkhuis vanuit gemeente Maastricht Sociaal Domein.

Lees meer

Sinds een week verschijnt er ’s nacht vanuit het niets een heel bijzonder exemplaar van de Lacertilia… Uiteraard vlak boven ons insectenhotel 😉

Lees meer

Stichting Werkhuis Maastricht Noordoost is sinds de start in 2014 gehuisvest in de voormalige Theresiaschool in Wittevrouwenveld. Dit is altijd een tijdelijke mogelijkheid geweest voor de duur van bepaalde tijd.

Gevraagd: nieuwe bestuurders per 1 augustus 2020

Stichting Werkhuis is een creatieve, sociale, non-profit welzijnsorganisatie die wordt gerund door een zestigtal vrijwillige werkkrachten, ondersteund en gefaciliteerd door twee coördinatoren.  Wij bieden mensen de mogelijkheid om iets te komen maken in een prettige werkomgeving van open werkplaatsen waarin samenwerking en uitwisseling worden gestimuleerd. Werkelijk inclusief en laagdrempelig. Iedereen is er welkom. Het Werkhuis is erkend als een ‘algemene voorziening’ en ontvangt daarvoor subsidie van de gemeente Maastricht. Lees meer

Vanaf deze week is de rittenkaart te koop.
Voor 30,- kunt u 11 keer (dus 1 keer gratis) gebruik maken van onze werkplaatsen / activiteiten. Verkrijgbaar bij de coördinatoren. Ook leuk om cadeau te doen

Na een periode van bijna drie maanden gaat het Werkhuis weer open. We doen dit rustig aan en met beleid. Dat betekent dat van 1 -15 juni het Werkhuis de nodige voorbereidingen treft om vanaf 15 juni de deelnemers weer te kunnen verwelkomen! Lees meer