Repair Cafe Maastricht

Repair Café Maastricht helpt bij de reparatie van defecte spullen. Weggooien? Dat hoeft wellicht nog niet!

Het Repair Café is een non-profit organisatie die draait op de inzet van vrijwilligers. Het doel is om kapotte spullen van bezoekers te helpen herstellen en het bewustzijn van het verminderen van afval te vergroten. Daarnaast is het een organisatie die sociale contacten tussen mensen wil vergroten.

Het Repair Café houdt zijn sessies eens per maand in het Werkhuis. De laatste zaterdag van de maand van 14.00 tot 17.00. Tijdens de Corona pandemie is er voorlopig geen Repair Café.

Voor een afspraak of vragen kunt u mailen naar repaircafe@werkhuismaastricht.nl.
Gelieve alleen te mailen !!