Intuïtief tekenen.

Onze activiteit “intuïtief tekenen” is een uitnodiging om te tekenen vanuit je hart, dat wil zeggen te tekenen vanuit intuïtief luisteren; het doel ervan is niet om te proberen een mooi kunstwerk te maken. Het is een kans om te ervaren wat het betekent je te laten leiden door je hart of anders gezegd, het is een kans om te doen wat je hart je ingeeft.

De activiteit begint met een oefening waarbij we ons concentreren op ons diepste innerlijk, waarna we een gedicht of spirituele tekst lezen waarover we samen zullen praten. Hierna beginnen we in stilte te werken.
Tijdens het tekenen zul je ervaren dat het verstand altijd tussenbeide wil komen. Je kunt leren om een onderscheid te maken tussen wat je hart probeert te zeggen en wat je verstand probeert te bepalen. Als je je dit eigen gemaakt hebt zul je zien dat je in staat bent deze vaardigheid toe te gaan passen in je dagelijkse leven.

Na ongeveer anderhalf uur stoppen we met tekenen of schilderen en kan iedereen om beurten zijn werk aan de groep laten zien en over zijn ervaring praten. Dat wat getekend of geschilderd is, is ook een taal, maar anders dan een taal in woorden. Je zult zien dat het boeiend is om samen te proberen deze tekeningen of schilderingen uit te leggen.
Iedereen is van harte welkom om mee te doen en dit eens te ervaren.
Elly Deutschmann, begeleidster intuïtief tekenen.

Start dinsdag 14 mei, elke twee weken van 10.00-13.00uur.
Kosten €3 per keer. Aanmelden via info@werkhuismaastricht.nl

Data

  • Dinsdag

    Van 10.00-13.00

    Eens per twee weken. Telkens de even weken.