Jaarverslag.

Inleiding 

Ook het jaar 2023 was net als het jaar 2022 een jaar met veel turbulentie in het Werkhuis. Na de corona pandemie zijn we aan de slag gegaan met het versterken van de organisatorische kant van het Werkhuis. Met een vernieuwd bestuur en coördinatieteam wilden we onder meer een vrijwilligersbeleid, een communicatiestrategie, een stagebeleid, een verbeterde deelnemersregistratie, een omvattend pakket van plan-programmabegroting-voortgangsrapportage en evaluatie implementeren.

Deze ambitie hebben we gaandeweg aanzienlijk moeten bijstellen omdat bleek dat het werken met drie deeltijd coördinatoren(waarvan er 2 nieuw waren), veel meer onderlinge afstemming vergde dan aanvankelijk ingeschat. Bovendien lieten 2 coördinatoren medio 2023 wetendat ze hun opdracht als ZZP’er wilden teruggeven. Ondanks deze tegenslag en vooral dankzij de grote inzet van de vele vrijwilligers, is het Werkhuis blijven functioneren.

Binnen de ateliers hebben de deelnemers en vrijwilligers gewerkt aan hun creativiteit en hebben het Werkhuis ervaren als een plek waar je voor jezelf en voor anderen van betekenis kunt zijn.

Lees hier het hele verslag