Uitbreiding bestuur Werkhuis

Gevraagd: nieuwe bestuurders per 1 augustus 2020

Stichting Werkhuis is een creatieve, sociale, non-profit welzijnsorganisatie die wordt gerund door een zestigtal vrijwillige werkkrachten, ondersteund en gefaciliteerd door twee coördinatoren.  Wij bieden mensen de mogelijkheid om iets te komen maken in een prettige werkomgeving van open werkplaatsen waarin samenwerking en uitwisseling worden gestimuleerd. Werkelijk inclusief en laagdrempelig. Iedereen is er welkom. Het Werkhuis is erkend als een ‘algemene voorziening’ en ontvangt daarvoor subsidie van de gemeente Maastricht.

“Het Werkhuis is een open, experimentele plek waar mensen door creativiteit en in diversiteit elkaar en zichzelf ontmoeten. Hierdoor ontdekken mensen mogelijkheden, veerkracht, nieuwe perspectieven en ontstaat respect voor elkaar.”

Onze deur staat open voor een man/vrouw die affiniteit heeft met de activiteiten en werkwijze van het Werkhuis en het leuk vindt om onze organisatie mede te besturen.

Iemand die graag echt ‘out of the box’ denkt, niet vasthoudt aan oude, traditionele bestuursvormen en formaliteiten maar mee kan bewegen binnen een organisch ontwikkelende en dynamische organisatie.

Iemand die bereid is op vrijwillige basis, enkele uren per maand (gemiddeld zes) tijd te steken in de gezamenlijke zoektocht naar continuering en toekomst van ons huis.

Enige bestuurservaring is meegenomen.  Enthousiasme, motivatie, empathie en gezond verstand zijn even belangrijk. Het is een taak die verantwoordelijkheid vraagt maar niet te zwaar gedragen hoeft te worden. Creativiteit, flexibel denken en humor passen binnen onze werkwijze en een open en eerlijke communicatie zijn gewenst.

Wij bieden een vriendelijke, avontuurlijke werkplek met uitdagingen die om creatieve oplossingen vragen en mogelijkheden die vragen om benut te worden.

Wij zijn alvast overtuigd van onze sterk ‘omgedachte’ manier van werken waarmee we verbinding, groei en ontwikkeling in een laagdrempelige en eigengereide omgeving waarmaken. Het zijn de mensen die elkaar helpen.  Onze uitdaging ligt o.a. in het ‘afstemmen’ op de kaders van het ‘reguliere’ welzijns- en zorgwerk en het meetbaar maken van ons “verschil”.

Ben jij zo iemand, heb je interesse in deze vacature dan zouden we graag met je in contact willen komen.

Stuur dan vóór 15 juli een bericht naar info@werkhuismaastricht.nl of neem telefonisch contact op met Esther Janssen 06 46463767

Ook voor meer informatie over het Werkhuis en de vacature kun je contact met ons opnemen. Op onze website (onder constructie) www.werkhuismaastricht.nl of Facebook/ Werkhuis Maastricht Noordoost vind je enige achtergrond- en inkijkinformatie.

Wij zien er naar uit je te mogen begroeten en ontmoeten!
Hartelijke groet, ook namens het team,

Esther Janssen en Jens Hardy, coördinatoren Werkhuis Maastricht.