Gevraagd: nieuwe bestuurders per 1 augustus 2020

Stichting Werkhuis is een creatieve, sociale, non-profit welzijnsorganisatie die wordt gerund door een zestigtal vrijwillige werkkrachten, ondersteund en gefaciliteerd door twee coördinatoren.  Wij bieden mensen de mogelijkheid om iets te komen maken in een prettige werkomgeving van open werkplaatsen waarin samenwerking en uitwisseling worden gestimuleerd. Werkelijk inclusief en laagdrempelig. Iedereen is er welkom. Het Werkhuis is erkend als een ‘algemene voorziening’ en ontvangt daarvoor subsidie van de gemeente Maastricht. Lees meer