meer over ons werk

Het Werkhuis werd in 2014 opgericht. Het doel is om mensen de kans en mogelijkheden te bieden om zelf iets te maken. Daartoe werden werkplaatsen ingericht en werden mensen aangetrokken die wilden meehelpen.

Anno 2024 werken er zo’n zestig vrijwilligers in het huis. Van deze mensen is een aantal dat zijn of haar kennis en liefde voor een bepaalde (hand)vaardigheid graag overdraagt aan anderen. Zo kan er in groepsverband samen worden gewerkt aan bepaalde vormen van beeldend of ambachtelijk werken. Voor het aanbod zie activiteiten. Daarnaast kan er in de werkplaatsen vrij (individueel) gewerkt worden aan eigen productie of project. Wanneer een werkplaats vrij is en beschikbaar (met beheer) is ook terug te vinden bij activiteiten.

Op praktisch, uitvoerend niveau maken we veel gebruik van wat al aan (geschonken) materiaal en knowhow en creativiteit van de mensen aanwezig is. Duurzaam gebruik van materiaal en onze omgeving vinden wij belangrijk. Van weinig iets maken en dingen die kapot zijn eerst proberen te repareren en een nieuw leven gunnen. Zo is onze inrichting zo goed als helemaal tot stand gekomen.

Vandaar ook dat een initiatief als Repair Café, goed aansluit bij onze filosofie en wij daar graag mee samenwerken.

Voor nieuwe ideeën en mogelijke samenwerking staan wij open. Het Werkhuis is geen statisch gegeven. Het is een organisch, zich ontwikkelende organisatie die zich vooral richt op de vraag en behoeften van de deelnemers.

Respectvolle omgang met niet alleen materiaal, gereedschap en omgeving maar ook met mensen staat centraal. Iedereen die graag iets komt maken en dit zelfstandig kan, is welkom. Ongeacht iemands achtergrond of mogelijke beperking. Deze diversiteit aan mensen maakt het juist zo leuk en waardevol. Zo kunnen er onderling verschillende kwaliteiten, kennis en vaardigheden worden uitgewisseld en gedeeld.

Omdat het Werkhuis open staat voor iedereen en een vriendelijke, veilige omgeving biedt is het ook een geschikte plaats voor mensen die op zoek zijn naar een betekenisvolle activiteit en/of ontmoetingsplek.