meer over ons werk

Het Werkhuis werd in 2014 opgericht. Het doel is om mensen de kans en mogelijkheden te bieden om zelf iets te maken. Daartoe werden werkplaatsen ingericht en werden mensen aangetrokken die wilden meehelpen.

Anno 2022 werken er zo’n vijftig vrijwilligers in het huis. Van deze mensen is een aantal dat zijn of haar kennis en liefde voor een bepaalde (hand)vaardigheid graag overdraagt aan anderen. Zo kan er in groepsverband samen worden gewerkt aan bepaalde vormen van beeldend of ambachtelijk werken. Voor het aanbod zie activiteiten. Daarnaast kan er in de werkplaatsen vrij (individueel) gewerkt worden aan eigen productie of project. Wanneer een werkplaats vrij is en beschikbaar (met beheer) is ook terug te vinden bij activiteiten.

Zelf maken is iets dat we niet alleen anderen graag laten doen. Het is ook iets dat als een rode draad onze werkwijze bepaalt. Niet alleen zelf creëren, maar ook creatief om-denken en zo alternatieven verzinnen voor bepaalde vraagstukken of situaties op allerlei niveau.

Op praktisch, uitvoerend niveau maken we bijvoorbeeld veel gebruik van wat al aan (geschonken) materiaal en knowhow en creativiteit van de mensen aanwezig is. Duurzaam gebruik van materiaal en onze omgeving vinden wij belangrijk. Van weinig iets maken en dingen die kapot zijn eerst proberen te repareren en een nieuw leven gunnen. Zo is onze inrichting zo goed als helemaal tot stand gekomen.

Vandaar ook dat initiatieven als Repair Café, Precious Plastic Maastricht en Library of Things goed aansluiten bij onze filosofie, wij daar graag mee samenwerken en deze eventueel een plek op onze locatie hebben gekregen.

Voor nieuwe ideeën en mogelijke samenwerking staan wij erg open. Het Werkhuis is geen statisch gegeven. Het is een organisch, zich ontwikkelende organisatie die zich vooral richt op de vraag en behoeften van de deelnemers.

Respectvolle omgang met niet alleen materiaal, gereedschap en omgeving maar ook met mensen staat centraal. Iedereen die graag iets komt maken en dit zelfstandig kan, is welkom. Ongeacht iemands achtergrond of mogelijke beperking. Deze diversiteit aan mensen maakt het juist zo leuk en waardevol. Zo kunnen er onderling verschillende kwaliteiten, kennis en vaardigheden worden uitgewisseld en gedeeld.

Omdat het Werkhuis open staat voor iedereen en een vriendelijke, veilige omgeving biedt is het ook een geschikte plaats voor mensen die op zoek zijn naar een activiteit en/of ontmoetingsplek om betekenisvol zin te geven aan hun dag. In die gedachte wordt het Werkhuis sinds 2020 door gemeente Maastricht erkend als Algemene Voorziening voor Activiteiten.

En ontvangt het Werkhuis daarvoor een jaarlijkse subsidie.

Mensen die dat wensen kunnen ook ondersteuning krijgen door agogisch werkers die een aantal dagdelen per week in het Werkhuis daartoe aanwezig zijn. Het Werkhuis werkt daarin samen met Zorginstelling Mondriaan.