MISSIE

Het Werkhuis is een open, experimentele plek waar mensen door creativiteit en in diversiteit elkaar en zichzelf ontmoeten. Hierdoor ontdekken mensen mogelijkheden, veerkracht, nieuwe perspectieven en ontstaat respect voor elkaar.

Wij ontwikkelen op deze manier een vernieuwende vorm van participatie, die als methode beschikbaar komt voor andere professionals in de domeinen zorg, welzijn en onderwijs.

Op dit moment wordt er gewerkt aan de formulering van onze VISIE. Binnenkort ook hier te lezen. Wilt u op een andere wijze hier al meer over weten neem dan contact met ons op via info@werkhuismaastricht.nl